Algemene voorwaarden sportkampen

Deelname-voorwaarden

– Door in te schrijven bevestigt de ouder/voogd dat het kind fysiek geschikt is om deel te nemen aan het kamp en in goede gezondheid verkeert. Eventuele medische en andere bemerkingen kunnen meegedeeld worden in het inschrijfformulier.

– Voor de kampen zijn verschillende minimum-leeftijden. Deze staan allen vermeld bij de algemene info over de kampen. Door in te schrijven is de ouder/voogd hiermee akkoord. Als bij start van het kamp blijkt dat het ingeschreven kind toch jonger is dan de minimum-leeftijd, kan RTA vzw de deelname van het kind toch nog weigeren. Het eventuele betaalde bedrag wordt dan gewoon terugbetaald.

Betalingsvoorwaarden & algemene voorwaarden 

1. INSCHRIJVING
Inschrijving voor een kamp kan enkel via het online inschrijfformulier.

Bij de inschrijving wordt de ouder direct doorverwezen naar een beveiligde betaalomgeving. Er wordt gevraagd om direct online te betalen. In het geval een betaling mislukt of niet gebeurt, dan is de inschrijving niet geldig en wordt deze uit onze database verwijderd.

Door in te schrijven voor één van de RTA-camps gaat de ouder/voogd akkoord met de algemene voorwaarden.

2. HANDELINGSBEKWAAMHEID EN STATUS
Voor de inschrijving van een minderjarige zoon of dochter is de ouder of voogd verantwoordelijk. Door het plaatsen van een inschrijving verklaart men in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemer(s) in te schrijven.

3. PRIJZEN EN TARIEVEN
De prijzen op de website zijn inclusief BTW en vermeld in euro. Het aanbod en de prijs zijn geldig op de dag waarop de website wordt bezocht en/of de inschrijving wordt geplaatst. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van de inschrijving ten allen tijde worden gewijzigd door RTA vzw

4. BETALING VAN HET KAMP
De betaling van een kamp gebeurt steeds direct via een beveiligde betaalomgeving.
De betalingsafhandeling gebeurt via Mollie.com.

5. ANNULATIE
a) door de ouder/voogd
Indien het kind niet opdaagt zonder voorafgaande verwittiging, wordt het totale inschrijvingsgeld ingehouden.

Indien de ouder/voogd minstens 2 weken voor aanvang van het kamp verwittigt wordt het volledige bedrag dat al betaald werd terugbetaald.

b) door RTAvzw

RTA vzw kan een kamp annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn.
In dit geval kan de klant kiezen om in te schrijven voor een ander kamp van dezelfde prijs of om volledig terug betaald te worden.
Als het kamp midden in een kampweek moet geannuleerd worden, worden de geannuleerde dagen terugbetaald.

6. VERZEKERING
Deelnemers aan een RTA-kamp zijn verzekerd in lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (mits het naleven van de richtlijnen). Bij een ongeval dient RTA hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht (binnen 1u na het voorval). Zoniet, kan men geen aanspraak meer maken op de verzekering van RTA.

7. AANSPRAKELIJKHEID
RTA  vzw is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

RTA vzw is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

De ouder/voogd is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of zijn/haar kind voldoende in conditie is om de desbetreffende activiteiten te beoefenen.

8. ZINDELIJKHEID

Kinderen moeten zindelijk zijn. We aanvaarden geen kinderen met pampers.

Privacy

– De gegevens die we verzamelen door middel van het inschrijfformulier dienen enkel voor intern gebruik.

– al de gegevens worden verzameld in een beveiligde database.

– u kan ten allen tijde inzage krijgen in uw gegevens, deze laten wijzigen en ze laten verwijderen

– de gegevens worden niet aan derden doorgegeven

– indien u zich aanvinkt dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen, verklaart u zich akkoord dat RTA af en toe een interessante nieuwsbrief stuurt.

Start typing and press Enter to search